Mối có thể xâm nhập vào giường của bạn không?

Mối có thể xâm nhập vào giường của bạn không?

Hầu hết mọi người đã quen với việc nhìn thấy các đàn mối gặm nhấm trên gỗ. Tuy nhiên, gỗ không phải là vật liệu duy nhất mà mối mọt có thể ăn được. Những con côn trùng này có thể ăn hầu hết mọi thứ làm từ cellulose… bao gồm cả đệm bông và ga trải…

Xem thêm